NORMATIVA SEGURETAT COVID 19

1) Control d’accés:

a) Situat a la zona frontal de la platja, a l’alçada del Village /zona gastronòmica. Tindrà una amplada de 4/6 m, lliure d’elements i accés directe al recinte que estarà controlat per un equip de seguretat. Horari d’obertura des de les 18,00h a la 01,00h.

b) L’ús de la mascareta és obligatori a tot el recinte. Ningú podrà accedir-hi o romandre-hi sense la mateixa. L’organització facilitarà mascaretes en el cas que l’assistent no disposi d’elles.

c) Tot el públic ha d’estar sotmès al control de la temperatura.

d) S’ha de disposar de líquid desinfectant en l’accés, així com en tot el complex, a disposició dels usuaris.

e) Es controlarà l’accés del públic fins l’aforament que es delimiti, inicialment 800 persones entre les zones Musical, Village, Market i Zona Lúdica.

f) En el control d’accés es facilitarà l’entrada “Seient preassignat, NO NUMERAT”, per poder acudir als concerts musicals que se celebrin en l’espai Zona Musical. Sense aquesta entrada “Seient preassignat, NO NUMERAT”, no es podrà accedir a la zona Musical.

g) L’accés i el desallotjament s’efectuarà de manera escalonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions d el personal de seguretat i control.

h) Respectar la cua o el torn, sempre mantenint la distància de seguretat de 2 m.

i) Si penses que pots tenir símptomes del COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa.

2) Sortida del recinte:

Zona degudament senyalitzada, d’uns 4/6 m d’amplada, sota el control d’un equip de seguretat.

3) Accés a la zona musical “Concerts”:

S’establirà una zona d’accés a la zona Musical “Concerts”, amb control de seguretat. Per accedir a aquest espai només podrà ser possible  mitjançant l’entrada “Seient preassignat, NO NUMERAT” que, s’haurà de sol·licitar a l’accés d’entrada . L’obertura d’aquest espai s’efectuarà a les 21,00h, una hora abans de l’inici dels concerts a les 22,00h.

4) Serveis lavabos químics:

L’organització instal·larà un total de 18 lavabos químics, 8 per a dones, 8 per a homes i 2 per a minusvàlids. L’accés a aquest espai serà sota el control d’un auxiliar i el seu accés serà sota estricte control de disponibilitat dels lavabos químics. Un cop s’hagi utilitzat, serà degudament desinfectat per un equip de neteja permanent en l’espai.

5) Control General.

La supervisió de les diferents operatives serà realitzada per un coordinador de seguretat, que romandrà en el recinte fins a l’horari de tancament. Aquest serà l’enllaç directe amb les FFCCSS i amb els responsables de l’organització.